Garso pranešimų informacinės sistemos

Montuojame garso pranešimų informacines sistemas įvairios paskirties objektuose. Tai gali būti prekybos centras, baldų gamykla, pramoginis laivas ar vidurinė mokykla. Pagrindinė šių sistemų paskirtis yra:

  • Transliuoti garsinius pranešimus: galimybė per mikrofoną visiems vienu metu pasakyti kažką svarbaus, ypač ten, kur didelis gamybinis triukšmas;
  • Transliuoti reklaminius pranešimus: ypač populiaru prekybos centruose, pagal iš anksto nustatytą grafiką transliuoti, pvz., tiekėjų reklaminius garso takelius. Gamyklose gali būti transliuojami su darbo sauga susiję garsiniai pranešimai;
  • Transliuoti garsinius signalus pagal nustatytą grafiką: bendrojo lavinimo mokyklose, kur atsisakoma tradicinio skambučio ir prie jo „pririštos“ budinčiosios. Modernios ir kartu labai paprastos pranešimų sistemos dėka galima pradėti ir baigti pamokas skambant melodijai, kurią, pvz., konkurso būdu išrenka patys mokiniai;
  • Gamyboje – tai nepakeičiama sistema bendrai tvarkai palaikyti. Pamainos pradžia, pertraukėlės pradžia, o svarbiausia pertraukėlės pabaiga prasideda ar baigiasi nuskambėjus garsiniam signalui, o ne pagal kiekvieno darbuotojo skirtingus laikrodžio parodymus;
  • Specialiais garsiniais signalais informuoti dirbančius žmones apie įvykusį gaisrą, avariją, ar kitus įvykius, garsiniais pranešimais instruktuoti ar kitaip teikti nurodymus, kaip saugiai atlikti evakuacijos veiksmus.

Mūsų atlikti darbai:

Ir daugelis kitų objektų